සිංහල කෙටි කතා – Sinhala Keti Katha

Showing all 2 results

  • Hapana - හපනා | T. B. Ilangarathna - ටී. බී. ඉලංගරත්න
  • Duppathun Nathi Lokaya – දුප්පතුන් නැති ලෝකය

    මේ තරුණ කාන්තාවගේ රූප විලාසය කිසි කලකුදු මට අමතක වෙතැයි නොසිතේ. එවැනි ගැහැනියක මම එතෙක් දැන නොසිටියෙමි. ඇගේ රූපයේ මන ගන්නා බව සැදුණේ රූපී භාවයත් විරූපී භාවයත් එකට මිශ්‍ර වීමෙනි.

    Rs  250.00