සිංහල ළමා කතා – Sinhala Lama Katha

Showing all 24 results

 • Amba Yahaluwo - අඹ යහළුවෝ | Bookstudio.Lk
 • Hapana - හපනා | T. B. Ilangarathna - ටී. බී. ඉලංගරත්න
 • මඩොල් දූව – Madol Doova

  Madol Doova is a children’s novel and coming-of-age story written by Sri Lankan writer Martin Wickramasinghe and first published in 1947.

  Rs  300.00
 • හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු - Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru

  හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු – Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru

  • ISBN: 9789555737616
  • හැරී පොටර් සහ අස්කබාන්හි සිරකරු
  • Harry Potter Saha Askabanhi Sirakaru
  • අභය හේවාවසම්
  Rs  1,800.00
 • Buy හීන් සැරය - Heen Saraya | Bookstudio.Lk
 • Aladin saha Puduma Pahana

  ඇලඩින් සහ පුදුම පහන

  Rs  390.00
 • Bakamunu Raja

  Rs  225.00

  Bakamunu Raja

  බකමූණු රජා

  Rs  225.00
 • Dewlowa Giya Chutta

  දෙව්ලොව ගිය චුට්ටා

  Rs  225.00
 • Dura Gamanak

  Rs  250.00

  Dura Gamanak

  දුර ගමනක්

  Rs  250.00
 • Golu Bellayi Muthu Bellayi

  ගොලු බෙල්ලයි මුතු බෙල්ලයි

  Rs  175.00
 • Ha Pancha Gaha Uda

  හා පැංචා ගහ උඩ

  Rs  225.00
 • Ilangarathna Lama Katha
 • Kiri Sukiri

  කිරි සූකිරි

  Rs  200.00
 • Magul Kaama

  Rs  325.00

  Magul Kaama

  මඟුල් කෑම

  Rs  325.00
 • Parana Thoppiya
 • Piduru Pala

  Rs  250.00

  Piduru Pala

  පිදුරු පාල

  Rs  250.00
 • Punchi Bakamuna

  Rs  200.00

  Punchi Bakamuna

  පුංචි බකමුණා

  Rs  200.00
 • Punchi Kale

  Rs  225.00

  Punchi Kale

  පුංචි කාලේ

  Rs  225.00
 • Sorakama

  Rs  200.00

  Sorakama

  සොරකම

  Rs  200.00
 • Sudu Sinidu Thuwaya

  සුදු සිනිදු තුවාය

  Rs  210.00
 • හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය | Harry Potter Saha Agni Kusalanaya
 • හැරී පොටර් සහ අඩ-ලේ කුමාරයා | Bookstudio.Lk